Login
MuggleNet Fan Fiction
Harry Potter stories written by fans!
Reviews For Squidbait Returns

Name: danchoi123 (Signed) · Date: 07/26/17 23:28 · For: Arrivals and Breakfast
phương pháp khấu trừ thuế gtgt 2018 ;
khóa học kế toán thực tế ;
viết hóa ‘ơn hàng bán bị trả lại ;
cách tính thuế giá trị gia tăng ;
kê khai hoá ‘ơn mất, cháy, hỏng ;
‘ào tạo kế toán tại Hà Đông ;
‘ào tạo kế toán tại Cầu Giấy ;
thủ tục nộp thuế ;
sửa l—i font chữ HTKK ;
kê khai thuế HTKK ;
‘ào tạo kế toán tại Long Biên ;
Mục tiêu nghề nghiệp ;
Học kế toán tại Thanh Xuân ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Minh Khai ;
‘ào tạo kế toán tại Hải Phòng ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Bắc Ninh ;
thuế TNCN 2.7 ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Thái Bình ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại vinh ;
‘“ng phục cho nhân viên có ‘ược tính vào thuế TNCN ;
tra cứu hóa ‘ơn GTGT hợp pháp ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Thái Nguyên ;
chi phí ‘ược trừ khi tính thuế TNDN ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Quảng Ninh ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Vĩnh Phúc ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Hải Dương ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Hà Nam ;
tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Nam Định ;
học kế toán tổng hợp thực hành tại TPHCM ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Quận Thủ Đức ;
lập báo cáo tình hình sử dụng hóa ‘ơn ;
hóa ‘ơn hàng chiết khấu thương mại ;
viết hóa ‘ơn hàng biếu tặng ;
tờ khai thuế GTGT qua mạng ;
‘ổi mật khẩu nộp thuế ‘iện tử ;
‘ăng ký nộp thuế ‘iện tử ;
hạch toán thuế môn bài phải nộp ;
hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế ;
tờ khai thuế môn bài ;
cách tra cứu tờ khai thuế qua mạng ;
tính tiền phạt nộp chậm thuế môn bài ;
cách nộp thuế môn bài ‘iện tử ;
nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng ;
lập tờ khai thuế môn bài chi nhánh khác tỉnh ;
tờ khai thuế môn bài khi thay ‘ổi v‘n ;
lập tờ khai thuế môn bài 6 tháng cu‘i năm ;
lập tờ khai thuế môn bài 6 tháng ‘ầu năm ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Bình Dương ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán thực hành tại Đà Nẵng ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán thực hành tại Đ“ng Nai ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Vũng Tàu ;
ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ HỌC PHÍ ;
Một ngân sách là gì ;
Khóa học kế toán cho người ‘ã học qua ;
Khóa học kế toán cho người chưa biết ;
Khóa học kế toán thuế ;
học chứng chỉ kế toán trưởng ;
Khóa học phần mềm kế toán misa ;
Khóa học kế toán excel ;
trích khấu hao tài sản c‘ ‘ịnh ;
lập tờ khai thuế môn bài ;
nộp các loại báo cáo thuế mới nhất ;
Cách tính thuế thu nhập cá nhân ;
xử lý hóa ‘ơn viết sai ;
lập bảng cân ‘‘i kế toán ;
kê khai thuế GTGT theo tháng ;
kế toán Hà Nội ;
tờ khai thuế GTGT cho dự án ‘ầu tư ;
khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu ;
thông tư 156/2013 ;
thông tư 26/2015/TT-BTC ;
kê khai thuế môn bài 2017 ;
Mẫu 06/GTGT ;
các phím tắt cho Excel kế toán ;
‘iều chỉnh tờ khai thuế khi quên kê khai hóa ‘ơn ;
Cách ‘iều chỉnh tờ khai thuế GTGT khi khai nhầm hóa ‘ơn ‘ầu vào ;
thông tư 200/2014/TT-BTC ;
‘iều chỉnh giảm s‘ thuế gtgt ‘ược khấu trừ ;
‘iều chỉnh tăng s‘ thuế GTGT ‘ược khấu trừ ;
giảm trừ gia cảnh thuế TNCN năm 2017 ;
Thông tư s‘ 219/2013/TT-BTC ;
Mức ‘óng bảo hiểm năm 2017 ;
Tra cứu ‘óng bảo hiểm xã hội BHXH ;
không phải kê khai thuế GTGT ;
hàm excel thường dùng trong kế toán ;
hàm if trong excel ;
hàm Vlookup trong excel ;
hàm sumif trong Excel ;
‘ăng ký sửa ‘ổi chế ‘ộ kế toán ;
sổ sách kế toán là gì ;
quyết toán thuế TNCN 2017 ;
Chế ‘ộ kế toán áp dụng ‘‘i với nhà thầu nước ngoàii ;
Tài khoản tiền mặt 111 ;
quyết toán thuế TNCN ‘‘i với cá nhân ;
Hướng dẫn ‘ịnh khoản tài khoản 112 ;
xử phạt ‘‘i với doanh nghiệp không ‘óng bảo hiểm ;
Điều kiện hưởng lương hưu ;
Mức ‘óng các loại bảo hiểm năm 2017 ;
Báo cáo thuế theo quý ;
Tài khoản 113 ;
tính khấu hao TSCĐ ;
thời gian trích khấu hao tài sản c‘ ‘ịnh ;
công thức với các tham chiếu ô ;
công thức phức tạp trong excel ;
công thức tham chiếu tuyệt ‘‘i ;
chức năng cơ bản trong excel ;
AutoRecover excel 2013 ;
chuyển từ excel 2013 sang file pdf ;
bảng tính với Find ;
‘ộ rộng cột trong excel ;
chiều cao hàng trong excel ;
Goal Seek trên excel ;
Hướng dẫn chèn hàm PMT ;
PivotTable ;
PivotChart excel 2010 ;
Sử dụng bộ lọc báo cáo ;
Sử dụng Slicer ;
Conditional Formatting Excel ;
Hướng dẫn tạo biểu ‘“ trong excel 2010 ;
Chart tools 2010 ;
hóa ‘ơn xác thực ;
Thông báo phát hành hóa ‘ơn ;
hóa ‘ơn tự in ;
Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 ;
tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 ;
mẫu templates excel 2010 ;
Cách xác ‘ịnh l— ;
Track Changes trong excel ;
xóa bình luận trong excel ;
l—i chính tả trên excel ;
thu nhập ‘ược mi…n phí thuế TNDN ;
tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 ;
Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại Hà Nội ;
Học kế toán ở ‘âu t‘t nhất ;
Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài ;
Mẫu bảng kê mi…n thuế tncn 2017 ;
Phụ lục 26 Mi…n thuế thu nhập cá nhân ;
phụ lục 25 mi…n giảm thuế TNCN ;
Phụ lục 02 mi…n thuế GTGT ;
‘ề nghị gia hạn nộp thuế GTGT ;
Trung tâm ‘ào tạo kế toán tại Đ‘ng Đa ;
tuyển nhân viên kế toán kho tại ‘ịnh công ;
mi…n giảm thuế TNDN 2017 ;
Mẫu ‘ề nghị gia hạn nộp thuế TNDN ;
lựa chọn phương án ưu ‘ãi thuế ;
Mẫu xác ‘ịnh s‘ thuế GTGT ;
thuế TNDN khấu trừ tại ngu“n 2016 ;
slide trên powerpoint 2010 ;
Thêm ghi chú vào các slide ;
báo cáo tình hình sử dụng hóa ;
lập tờ khai thuế TNDN tạm tính ;
thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập ;
Mức lương t‘i thiểu vùng năm 2017 ;
Mẫu hợp ‘“ng lao ‘ộng 2017 ;
thang lương bảng lương năm 2017 ;
Mẫu thang bảng lương năm 2017 ;
mức lương và thời gian thử việc ;
Chế ‘ộ thai sản năm 2017 ;
SUMPRODUCT trong excel ;
in ấn bảng tính Excel ;
chấm công làm thêm giờ ;
Mẫu bảng thanh toán tiền lương ;
phân s‘ trong Excel ;
PROPER trong Excel ;
hàm COUNTA ;
CONCATENATE trong excel ;
ngắt dòng trong Excel ;
Biên bản thanh lý tài sản ;
Biên bản ‘ịnh giá ;
Biên bản giao nhận tài sản c‘ ‘ịnh ;
toán chi phí và giá thành sản phẩm ;
Cách tính giá thành sản phẩm ;
hủy hóa ‘ơn gtgt ;
giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ s‘ ;
giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ ;
Sửa l—i font chữ trên HTKK ;
Mẫu báo cáo thực tập kế toán ;
Bài tập ‘ịnh khoản kế toán ;
Mô tả công việc kế toán kho ;
Mô tả công việc kế toán tổng hợp ;
Công việc của kế toán bán hàng ;
Mô tả công việc kế toán thuế ;
Mô tả công việc kế toán trưởng ;
Mô tả công việc kế toán tiền lương ;
Kinh nghiệm làm kế toán thuế ;
Mô tả công việc kế toán nội bộ ;
Mô tả công việc thư ký ;
Mô tả công quản Lý ;
Mô tả kế toán tài sản C‘ ‘ịnh ;
giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ ;
tính toán thuế doanh thu ;
quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập ;
kê khai thuế thu nhập cá nhân ;
tuyển kế toán tổng hợp ;
Mẫu cv xin việc kế toán ;
Mẫu bảng chấm công ;
Các bậc thuế môn bài ;
Lớp học kế toán tại Mỹ Tho ;
nộp thuế môn bài ở ‘âu ;
tuyển 2 kế toán ;
Xe Đạp Điện tuyển kế toán ;
báo cáo tài chính năm 2017 ;
Công ty mới thành lập cần làm những gì ;
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân ;
Famy việt nam tuyển kế toán kho ;
hạch toán tiền trợ cấp thai sản ;
Tiền lương tháng 13 ;
Hướng dẫn tính thuế TNDN ;
Công việc kế toán khách sạn ;
Hometech tuyển kế toán ;
chi phí cho nhân viên ‘i nghỉ mát ;
Chi phí tiền lương hợp lý ;
Mẫu 06/GTGT phải xử lý như nào ;
VSHINE Tuyển dụng Kế Toán ;
hạch toán hàng bán trả chậm ;
Mức phạt chậm nộp tiền thuế 2017 ;
quyết ‘ịnh tăng lương nhân viên ;
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel ;
hạch toán thuế GTGT ; ;
phỏng vấn xin việc kế toán ;
chứng nhận nghỉ ‘m hưởng BHXH ;
nghề nghiệp t‘t ? ;
thanh lý hàng t“n kho ;
Giấy ‘ề nghị thanh lý ;
excel kế toán năm 2017 ;
hợp ‘“ng thời vụ t‘i ‘a ;
viết hóa ‘ơn cho cá nhân ;
Phím Excel tắt ;
AutoComplete ‘ể nhập dữ liệu ;
soát l—i với Audio ;
hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước ;
H“ sơ chứng minh người phụ thuộc ;
Cách tính thuế nhà thầu ;
viết phiếu thu ;
Hướng dẫn cách viết phiếu chi ;
hàm chức năng th‘ng kê ;
Hàm ASINH function ;
Hàm ATAN function ;
Hàm ATAN2 function ;
Hàm ATANH function ;
Hàm AVEDEV function ;
Hàm AVERAGE function ;
Hàm BAHTTEXT function ;
Hàm BASE function ;
Hàm BESSELI function ;
Hàm BESSELJ function ;
Hàm BESSELK function ;
Hàm BIN2OCT function ;
Hàm BINOMDIST function ;
Hàm BITAND function ;
mi…n giảm thuế TNCN 2017 ;
h“ sơ mi…n giảm thuế TNCN ;
Hàm BITLSHIFT function ;
Hàm BITOR function ;
Hàm BITRSHIFT function ;
Hàm CELL function ;
Hàm CHAR function ;
Hàm CHIDIST function ;
Hàm CHIINV function ;
Hàm CHITEST function ;
Hàm CHISQ.DIST function ;
Hàm CHOOSE function ;
Hàm COMPLEX function ;
Hàm CONCAT function ;
Hàm CONCATENATE function ;
Hàm CONVERT function ;
Hàm CORREL function ;
Hàm COS function ;
Hàm COSH function ;
Hàm COT function ;
Hàm COUNT function ;
Hàm COUNTA function ;
Hàm COUNTIF function ;
Hàm COUNTIFS function ;
Hàm COUPDAYBS function ;
Hàm COUPNUM function ;
Hàm COVAR function ;
Hàm CRITBINOM function ;
mẫu chứng từ theo thông tư 200 ;
uỷ nhiệm lập hoá ‘ơn năm 2017 ;
Câu hỏi bạn không nên trả lời ;
Hàm DEC2OCT function ;
Doanh nghiệp vay tiền không ;
Kỹ năng xin việc ;
Tính Thời gian giữa 2 Ngày ;
Tuyển kế toán tổng hợp tại Ba Đình ;
‘ịnh khoản kế toán trong quá trình cung cấp ;
hạch toán chi phí lãi vay ;
chi phí sau thuế của nợ ;
Tuyển kế toán tại ph‘ Trần Bình ;
Tính giá bán khi biết lợi nhuận ;
Mẫu s‘ S02a-DNN ;
Tuyển nhân viên kế toán tại Hoàng Hoa Thám ;
biên bản bàn giao ;
biên bản bàn giao thiết bị ;
bàn giao tài liệu 2017 ;
KĐT Trung Hoà Nhân Chính ;
kế toán công nợ tại Mỹ Đình ;
chính sách Tiền lương ;
Gian lận thuế GTGT ;
Điều kiện công nhận kho hàng ;
Các khoản phải thu ;
viết hóa ‘ơn bán hàng ;
Ngân sách tiền mặt ;
thuế GTGT 0% ;
Cân ‘‘i kế toán ;
Bài tập ‘ịnh khoản vay tiền ngân hàng ;
Tuyển kế toán nội bộ tại Nguy…n Thái Học ;
chỉnh lề trong Excel ;
Cấp mã s‘ thuế ;
REPLACE Function ;
tờ khai hải quan ‘iện tử ;
Tuyển kế toán Bắc Từ Liêm ;
Tuyển kế toán bếp ăn ;
Tuyển gấp kế toán tại Yên Hòa ;
Cổ tức ;
sheet trong Excel ;
Mẫu s‘ 04 ;
Mẫu s‘ S04a-DNN ;
Mẫu s‘ S17-DNN ;
Tỷ lệ lãi góp ;
giá trị của một doanh nghiệp ;
Bài tập báo cáo bán hàng ;
bảng kê tài khoản ngân hàng ;
Tuyển kế toán tổng hợp thuế tại Từ Liêm ;
Làm thế nào ‘ể ‘iền vào ô tr‘ng với 0 hoặc giá trị cụ thể khác trong Excel? ;
Loại bỏ thời gian từ ngày trong Excel? ;
lọc ô cell theo màu sắc ;
Nhân một dãy ô bởi cùng một s‘ công thức trong Excel ;
khoản phải thu là gì? ;
Khấu hao ;
trách nhiệm pháp lý ;
V‘n ngân sách ;
bảng cân so sánh ;
chi phí trực tiếp ;
biểu ‘“ của tài khoản ;
Mẫu bảng nhập xuất t“n ;
Mẫu phiếu nhập kho hàng hoá ;
kiểm tra một hoặc nhiều hóa ‘ơn ;
thanh lý tài sản c‘ ‘ịnh 2017 ;
báo cáo tài chính 2017 ;
hoá ‘ơn chứng từ năm 2017 ;
Tính thuế TNCN thời vụ ;
Mẫu báo cáo tổng hợp doanh s‘ ;
Mẫu sổ chi tiết nợ ;
chi tiết hàng hoá t“n kho ;
công việc kế toán tiền lương ;
hạch toán các khoản vay ngân hàng ;
H“ sơ vay v‘n ngân hàng ;
hạch toán doanh thu xây dựng ;
công việc kế toán xây dựng xây lắp ;
Hạch toán các khoản thiệt hại ;
chi phí trong kế toán xây dựng xây lắp ;
mã s‘ thuế TNCN ;
hạch toán lệ phí thuế môn bài 2017 ;
Bậc thuế môn bài năm 2017 ;
Định khoản tài khoản 211 ;
Hạch toán tính giá thành công trình ;
nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng ;
‘óng BHXH bắt buộc 2017 ;
Mẫu tờ khai tham gia BHXH ;
Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công ;
Đ‘i tượng kế toán trong kế toán ;
lĩnh vực kế toán bạn cần biết ;
nguyên lý kế toán ;
phân biệt ‘‘i tượng kế toán ;
chuyển s‘ dư ‘ầu kỳ ;
Định khoản tài khoản 121 ;
Định khoản tài khoản 128 ;
Định khoản tài khoản 131 ;
Định khoản tài khoản 133 ;
Định khoản tài khoản 136 ;
Định khoản tài khoản 138 ;
Định khoản tài khoản 141 ;
Định khoản tài khoản 151 ;
Định khoản tài khoản 152 ;
Định khoản tài khoản 153 ;
Định khoản tài khoản 154 ;
Định khoản tài khoản 155 ;
Định khoản tài khoản 156 ;
Định khoản tài khoản 157 ;
Mức ‘óng BHXH ;
nộp thuế chuẩn bị giấy tờ ;
s‘ dư ‘ể chuyển sang chỉ tiêu 22 ;
Hạch toán chi phí ăn u‘ng ;
Kê khai thuế dự án ‘ầu tư ;
Hoá ‘ơn kê khai bị quên ;
Mức lương ‘ược trả sau khi ký hợp ‘“ng ;
sót hoá ‘ơn ‘ầu vào ;
thuế môn bài ‘iện tử ;
liên 2 hoá ‘ơn GTGT ;
Định khoản hàng hoá bán ra ;
Nộp thuế môn bài cho chủ nhà ;
TNCN khi chia lợi ;
Thu nhập phải nộp thuế tncn ;
‘ăng ký làm kế toán trưởng ;
Tờ khai thuế GTGT của dự án ‘ầu tư ;
Định khoản tài khoản 214 ;
Định khoản tài khoản 217 ;
Định khoản tài khoản 228 ;
Định khoản tài khoản 229 ;
Tài khoản 241 ;
Tài Khoản 242 ;
Tài khoản 331 ;
Tài khoản 333 ;
Tài khoản 334 ;
Định khoản tài khoản 335 ;
Định khoản tài khoản 336 ;
Định khoản tài khoản 338 ;
Định khoản tài khoản 341 ;
Định khoản tài khoản 352 ;
Định khoản tài khoản 353 ;
Định khoản tài khoản 356 ;
Hoá ‘ơn GTGT vẩn chuyển ;
giá trị trên hoá ‘ơn gtgt ;
Biên bản huỷ hoá ‘ơn ;
kê khai mới phát hiện sai sót ;
Viết hoá ‘ơn cho ngành dịch vụ ;
Định khoản tài khoản 411 ;
Định khoản tài khoản 413 ;
Định khoản tài khoản 418 ;
Định khoản tài khoản 419 ;
Định khoản tài khoản 421 ;
Định khoản tài khoản 511 ;
Định khoản tài khoản 515 ;
Định khoản tài khoản 521 ;
Định khoản tài khoản 611 ;
Định khoản tài khoản 631 ;
Định khoản tài khoản 632 ;
Định khoản tài khoản 635 ;
Định khoản tài khoản 642 ;
Định khoản tài khoản 711 ;
Định khoản tài khoản 811 ;
Tài khoản 821 ;
Tài khoản 911 ;
Tuyển kế toán bán hàng tại Hoàng Mai ;
Tuyển gấp kế toán làm việc gò vấp ;
Tuyển kế toán tại Bắc Từ Liêm ;
kế toán xây dựng ph‘ ‘ội cấn ba ‘ình ;
cổ tức làm giảm lợi nhuận ;
bộ h“ sơ xin việc ;
Hướng dẫn cho những gì ‘ể ‘ưa vào h“ sơ ;
Tuyển kế toán tại Thanh Xuân ;
Tuyển kế toán văn phòng ;
thủ thuật Excel cho kế toán ;
Mẹo cho Excel 2016 ;
Chuyển ‘ổi s‘ sang văn bản trong Excel ;
Hàm COUNTIF ;
Tuyển Kế toán Ngân hàng ;
phỏng vấn kế toán tổng hợp ;
Mu‘n làm kế toán xuất nhập khẩu ;


Name: I lovesmesomeHarry (Signed) · Date: 07/26/09 18:29 · For: The First Annual Hogwarts Quidditch Clinic
Ahaha I love snape's reactions!


Name: I lovesmesomeHarry (Signed) · Date: 07/26/09 16:47 · For: Burning Up
I read this story once many years ago, but it has often been on my mind. I think this is the first Snape centered fic that I read and it is what started me off to become a crazed snape fangirl! Thank you for writing such a memorable story and I am glad to finally have time to re-read this.

Athene is one of my favorite original characters that I have read and that includes 5 years of reading fan-fics. Now I'm off to reaquaint myself with the woman and her issues! Thanks

-I (acutallylovesmesome Snapemore)


Name: ThessalyRose (Signed) · Date: 11/03/08 14:55 · For: Dungeon Bound
This has turned out to be my absolute favorite SS/OC fic, and I'm reading it again now, after about a year, because I loved it so much.

I wanted to comment that the line where Snape is going, "Loves me, loves me, loves me," is somehow heartbreaking and hysterically funny at the same time. Your whole story is like that, and I think that's the absolute perfect way to write Snape.

I know you wrote this before Book Six, but I find your use of the Grey Lady and the Bloody Baron even more interesting in light of what we learned about them in Deathly Hallows! Congrats on being a visionary, without even trying!

Anyway, thanks again for one of my favorite stories on Mugglenet.


Name: trampyone (Signed) · Date: 01/05/08 8:39 · For: Remembrances
omg- sev has a black duvet!! lol


Name: ev_snape (Signed) · Date: 11/04/07 19:08 · For: The Return of Squidbait
I loved this story. So far my favorite on this site.


Name: ThessalyRose (Signed) · Date: 10/19/07 12:41 · For: The Return of Squidbait
I have to say, I think this is my favorite SS/OC fic I've read so far. Athene is the perfect match for him, just as gruff and stubborn as he is. People always seem to be too kind to Severus, making up reasons why he really wasn't such an arrogant berk after all, but you haven't pulled any punches. He's the same prickly Potions professor we read about in canon, but you manage to make him sympathetic anyway. Thanks for sharing this great story with us.


Name: flyingpizza (Signed) · Date: 08/15/07 12:16 · For: The First Annual Hogwarts Quidditch Clinic
I really like your story, I know you must get that alot becouse its really funny. I hope you are working on a 4th story (potters bar is my all time favorite and I absulutly love how you portray snape) so errrrr..... WRITE
-flyingpizza


Name: Valentinia (Signed) · Date: 06/17/07 12:03 · For: The Return of Squidbait
There are a lot of Snape/OC fics out there, and not that many that manage to pull it off. This one does! :) Snape stays IC, Athene is a very cool character (and not too cliched, either!) and their relationship blooms realistically and yet very romantically! Plus, I really enjoyed your Dumbledore. A really great (and quite humorous!) fic!


Name: mvdz (Signed) · Date: 05/09/07 17:21 · For: Arrivals and Breakfast
Oh, I do love a dramatic entrance! That usually makes for dramatically good stories, hehe. I must say I am quite impressed by the first taste of your OC! Did you know that Athene is the Dutch translation of Athena? Is there a reason why she's named Athene instead of Athena? Or am I ruining plotlines with my questions now? Hehe. I have noticed that this stoy was written before HBP, which probably makes it ooc, what with Dumbledore being alive and Snape still being a teacher. Sometimes I like to crawl back to the times that all could still end well though. Don't you wish sometimes that JK had just left it like this for us? Aaaaanyway, back to the story, which is after all what I'm here for.
Snape is much the brooding person in this chapter, and I just loooved the way McGonagall and Hooch were reprimanding him like two old ladies. I wonder how they know each other... Intriguing, intriguing!


Name: oldwitch53 (Signed) · Date: 04/17/07 13:38 · For: The Return of Squidbait
I absolutely loved your story! It is wonderful beyond words for me, if you have other writings I would love to read them!


Name: marieenigma (Signed) · Date: 03/30/07 17:00 · For: The First Annual Hogwarts Quidditch Clinic
great so far!


Name: smilesallaround (Signed) · Date: 12/29/06 23:55 · For: The Return of Squidbait
brilliant story and plot line!


Name: kittycatgirl85 (Signed) · Date: 12/18/06 21:53 · For: Punishments
I love the part with Lupin!


Name: nire135 (Signed) · Date: 12/04/06 23:04 · For: Accusations and Flight
Two years ago i took class on english history, and my professor, in explaining english geography to his canadian students, remarked that when ever some needed to hide in history they always seemed to go to the eastmidlands. He was a fabulous professor that insisted we could not understand 20th century british history without the music of 'the clash'.
On a differnt note i simply adore your use of a sophistocated vocabulary!


Name: Snuffles_snogger (Signed) · Date: 08/30/06 12:59 · For: The Return of Squidbait
This was such a great fic! I love snape fics and you did an excellent job in depicting him! He was completely in character the entire time and i had no problem picturing all of this happening! I also think that your OC was perfect for him. Athen'll keep the greasy bastard in line, that's for sure!
You have to write a sequal!!!! I wanna see Sevy-kins propose! Or Athen propose to Sevy-kins! (something i can easily see happening. She'd probably take matters into her own hands and force him into it somehow... hehe.)


Name: joyheart (Signed) · Date: 07/20/06 3:35 · For: Fireworks
wow that was wuite funny.


Name: joyheart (Signed) · Date: 07/20/06 3:27 · For: Finishing What Was Started
woah, u r a great writer.


Name: joyheart (Signed) · Date: 07/20/06 2:40 · For: Arrivals and Breakfast
ooh i can't wait to find out how snape knows her. the way you discribe her makes her look like hermione without the dirtiness.


Name: NoxSomnium (Signed) · Date: 05/08/06 15:38 · For: Unwanted Attention
Uh-oh (sinister music)


You must login (register) to review.